Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatásunk a www.tulipanosprogram.hu honlappal és a honlappal kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

 1. AZ ADATKEZELŐ

Neve: Örökös Stúdió Bt.

Székhely: 2073 Tök, Arany J u. 12.

Adatkezelő képviselője: Balatoni Katalin – ügyvezető

Elektronikus elérhetőség: info@tulipanosprogram.hu

Adatkezelő honlapjának címe: www.tulipanosprogram.hu

Cégjegyzékszám: 13-06-042129

Adószám: 21089989-2-13

 1. ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

A www.tulipanosprogram.hu oldal alapvető funkciója információnyújtás a Tulipános Programról, annak időpontjairól valamint egy regisztrációs felület biztosítása a programokhoz. A regisztráció során megadott adatokat kapcsolatfelvétel céljából kezeljük az adatkezelési szabályok betartásával. Az adatkezelésnek kizárólag a programokra való regisztráció a célja, valamint az azzal kapcsolatos gyakorlati és elméleti információk nyújtásához szükséges elérhetőségek biztosítása adatkezelő felé.

KAPCSOLATFELVÉTEL – hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@tulipanosprogram.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az Önről kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. A nevét törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de regisztrációjával kapcsolatban szükséges adatainak kezelése a képzések lezárultáig szükségesek számunkra, kapcsolattartás és értesítések küldése céljából.

 1. EGYÉB ADATKEZELÉSEINK – hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Természetes személyeket ábrázoló fényképeket gyakran helyezünk ki az oldalunkra vagy a közösségi oldalunkra. Minden esetben külön hozzájárulást kérünk a kép nyilvánosságra hozatalához, amelyhez önálló adatkezelési tájékoztatót is készítettünk. A hozzájárulás visszavonását követően törölni fogjuk az oldalakról a fényképet.

Közösségi oldalunkon a saját hozzászólásait, nyilvános megosztásait bármikor törölheti, privát üzeneteit a facebook-messenger-en kérésére törölni fogjuk. Hozzájárulását a közösségi oldalak tekintetében visszavonhatja a ’Mégsem tetszik ez az oldal’/”Unfollow” gombra kattintva. A fényképek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó hozzájárulás az info@tulipanosprogram.hu

e-mail címre küldött üzenettel vonható vissza.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 • COOKIEK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk (2019. január 21-én készült Cookiebot riport alapján)

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Statisztikai sütik

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk.

Marketing sütik

A marketingsütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket.

Egyéb sütik, amelyek besorolással nem rendelkeznek

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 • Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

 • Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Ki ismeri meg a személyes adatokat? Címzettek köre:

Egyes feladataink ellátása érdekében adatfeldolgozókat vagy más adatkezelőket veszünk igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:

3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.; https://megacp.com

Hozzáférés a honlap és a regisztráció admin felületének teljes tartalmához. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez.

Közösségi oldalak:

1; Facebook, Instagram: Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

A Facebookkal közös adatkezelőnek számítunk az üzleti oldal kezelése során. A közös adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztatót a Facebook oldalon a jegyzetek között helyeztük el.

A facebook saját adatkezelési tájékoztatása itt érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

2; Pinterest Inc. at 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

A Pinterest önálló adatkezelő, a felület biztosításán kívül megbízásunkból más adatkezelési feladatot nem végez.

A Pinterest saját adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

3; YouTube LLC. – Google LLC leányvállalata

San Bruno, Kalifornia, Egyesült Államok

Hozzáférés a feltöltött videókhoz. Önálló adatkezelő.

Felhő alapú tárhely:

Dropbox – Dropbox Headquarters

185 Berry St. Ste. 400 San Francisco, CA 94107,

Google Drive – Google Inc.

Mountain View, California, USA

A tárhelyre feltöltött képeket és videókat tárolja. Önálló adatkezelő, a tároláson kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

A levelezőrendszer, valamint a közösségi oldalak felületeinek biztosítása (Facebook, Instagram, YouTube) miatt adattovábbítás történik az Amerikai Egyesült Államokba. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

 1. Az érintett jogai

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Ön jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha igen, tájékoztatjuk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk Önnek, hol tehet panaszt stb.

 1. Helyesbítéshez való jog

Ha elírtuk a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatokat, kérésére helyesbítjük vagy kiegészítjük azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adatait, őt is értesítjük, hogy a változást átvezethesse.

 1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az összes személyes adatát, ha visszavonta a hozzájárulást, a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

 1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de Önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, azaz tartogassuk még kicsit.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelés. Ez csak szakmai partnereink kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelés jogalapja.

 1. Adathordozhatóság

Kérheti, hogy az automatizált módon történő adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Ezesetben nagyon szívesen átadjuk Önnek vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat

 1. Automatizált döntéshozatal

Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így ügyfeleinkre nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

 1. Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk, kérem forduljon hozzánk bizalommal. Itt várjuk az üzenetedet: info@tulipanosprogram.hu

Ha nem velünk szeretné megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetősége. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetét. (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 1. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

 1. A megfelelő biztonság

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2021. 04. 08-án lép hatályba.

A tájékoztató nem ismétli meg a vonatkozó jogszabályokban részletezett, mindenkire egyformán kötelező tartalmat. A tájékoztatás elkészítésekor figyelembe vettük és irányadónak tekintjük a nem részletezett kérdésekben a következő forrásokat:

 1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, különösen a (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk

http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

 1. A NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
 2. A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

 1. A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf